فاطمه قیاسوندی- ورودی 90

سه شنبه مورخ 3/8/90

کار هفته‏ی چهارم

 

به نام خدای خالق انسان

عنوان:

امنیت از منظر رئالیسم

طرح مسئله:

امنیت یکی از اساسی ترین مفاهیم حیات بشری است که دیدگاه‏های مختلفی در خصوص آن در عرصه‏ی سیاست و در کل روابط بین‏الملل وجود دارد. یکی از مهم‏ترین دیدگاه‏ها در خصوص این مفهوم نگرش‏ رئالیستی است.

امنیت مفهومی است که به طور گسترده در هر دو حوزه‏ی تحلیلی و عملی روابط بین‏الملل به‏کار می‏رود مقولاتی چون جنگ و صلح، توازن قدرت، مسابقه‏های تسلیحاتی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح از زمان تولد رشته‏ی دانشگاهی روابط بین‏الملل در کانون این رشته قرار داشته است.

مفهوم امنیت ثابت کرده‏است که از قدرت فوق‏العاده‏ای برخوردار است: هیچ مفهوم دیگری در روابط بین‏الملل چون امنیت از یک چنین قدرت متافیزیکی و توان تدوین علمی این رشته برخوردار نبوده‏است. واقع‏گرایی در بیشتر قرن بیستم موقعیت هژمونیک خود بر مطالعه روابط بین‏الملل را اعمال کرد واقع‏گرایی بر تحلیل و آموزش امنیت در دانشگاه‏ها تفوق داشت و رویکرد‏های بدیل را واقعا و جبرا طرد و حذف نمود.

امنیت از مفاهیم اصلی نظریه‏ی واقع‏گرایی است از نظر واقع‏گرایان تحلیل‏ها می‏بایست حول این مسئله دور بزند که دولت‏ها چگونه با تهدید روبرو شوند و مشکل ناامنی را مدیریت و مهار کنند و چگونه می‏توان روش‏های سنتی آن‏ها را بهتر به‏کار گرفت.

سوال تحقیق:

واقع‏گرایان در خصوص امنیت چه دیدگاهی دارند؟

 

مقاله‏های ارائه شده در این زمینه عبارتند از:

1-‏ دگرگونی در نظریه‏ها و مفهوم امنیت بین‏المللی.

نوشته: محمود یزدان‏فام ، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 38،  زمستان 86

مقاله‏ی حاضر به بررسی دگرگونی‏های بوجود آمده در مفهوم امنیت از منظر تحول در نظریه‏های مطالعه‏ی امنیت می‏پردازد.

2- ‏تحلیل امنیت در پارادایم‏های حاکم بر  روابط بین‏الملل.

نوشته: مجید عباسی اشلقی ،فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 25، پاییز 83

مقاله‏ی حاضر به بررسی امنیت، جنگ و قدرت نظامی از دیدگاه نظریات کلان روابط بین‏الملل ( رئالیسم، لیبرالیسم و نظریه‏ی نظام جهانی) پرداخته است و در کنار آن دیدگاه سازه انگاران به عنوان نظریه‏پردازان مناظره‏ی چهارم شرح داده شده است.

3-‏ مناطق و قدرت‏ها : ساختار امنیت بین‏الملل.

نوشته: باری بوزان و آل ویور، ترجمه‏: دکتر رحمان قهرمان‏پور، فصلنامه امنیت، سال پنجم ، شماره 1و 2، پاییز و زمستان 85

مقاله‏ی حاضر به بررسی امنیت در حوزه‏های مختلف پرداخته است.

4-‏ بررسی تحولات مفهومی امنیت در محیط امنیتی.

نوشته: سرهنگ عبدالله هندیانی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 35 ، پاییز 86

مقاله‏ی حاضر به بررسی مفاهیم امنیتی به دو منظر ثابت و سنتی و معنای عینی آن پرداخته و سپس در خصوص مفهوم مبتنی بر محیط بررسی لازم را انجام داده است.

5-‏ روابط بین‏الملل و بررسی های امنیت.

     نوشته: تری تریف و همکاران، ترجمه : علیرضا طیب، ماهنامه‏ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 174 ، بهمن و    اسفند 80                        

    مقاله‏ی حاضر به دنبال پی‏ریزی چارچوبی برای بررسی امنیت است.

6- امنیت بین‏الملل از منظر پارادایم‏های اصلی روابط بین‏الملل.

     نوشته: محمدرضا اقارب پرست، فصلنامه‏ی ره‏آورد سیاسی ، شماره 16، تابستان 86

    مقاله‏ی حاضر به دنبال این است که امنیت بین‏الملل در سیر تحول گفتمان‏ها و پارادایم‏های روابط بین‏الملل چه تغییراتی را طی کرده و کدام یک از پارادایم ‏های فعلی روابط بین‏الملل بهتر از دیگر پارادایم‏ها امنیت در نظام بین‏الملل را تبیین می‏کند.

7- نسل جدید واقع‏گرایی در روابط بین‏الملل.

  نوشته: محمدمهدی نصوحیان، فصلنامه‏ی ره‏آورد سیاسی، شماره 91، بهار 87

این مقاله به معرفی واقع‏گرایی و به‏خصوص نسل جدید واقع‏گرایی پرداخته است.

8- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین‏الملل.

  نوشته: دکتر فرهاد قاسمی، ماهنامه‏ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 246، بهمن و اسفند 86

  مقاله‏ی حاضر به بیان طرح مفهومی و نظری بررسی امنیت در سیاست جدید بین‏الملل پرداخته است.

9- منازعه و همکاری در روابط بین‏الملل: نقش قدرت در حفظ صلح و امنیت جهانی.

  نوشته: اردشیر نوریان، فصلنامه سیاست خارجی، سال 23 ، شماره 1 ، پیاپی 89 ، بهار 88

مقاله‏ی حاضر به بررسی همکاری و منازعه و نقش قدرت در ثبات و امنیت بین‏المللی در چهارچوب رهیافت رئالیسم پرداخته است.

10- نظریه واقع‏گرایی و امنیت بین‏الملل.

   نوشته: ابومحمد عسکرخانی و رضا رحمتی. فصلنامه سیاست خارجی، شماره 93، بهار 89

  مقاله‏ی حاضر به بررسی پایه‏های مکتب واقع‏گرایی و سپس به مقوله‏ی امنیت بر‏اساس این مکتب پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:47  توسط دانشجویان روابط بین الملل تربیت مدرس  |